Giriş & Ekler

EK 00 - GİRİŞ

En Lütufkâr Olan, En Merhametli olan Tanrı'nın adıyla
  Bu, Tanrı’nın insanlığa son mesajıdır. Tanrı’nın tüm peygamberleri bu dünyaya geldi ve tüm kutsal yazılar iletildi. Tanrı’nın peygamberleri tarafından il... Devam Et

Ek 01: Büyük Mucizelerden Biri [74:35]


Kuran, herhangi insan yazması bir kitapta hiçbir zaman bulunamamış benzersiz bir olguyla karakterizedir. Kuran’ın her bir bileşeni matematiksel olarak oluşturulmuştur—sureler, ayetler, kelimeler, belirli harflerin sayısı, aynı ... Devam Et

Ek 02 - Tanrı’nın Antlaşma Elçisi

Tanrı’nın Antlaşma Elçisi birleştirici bir elçidir. Onun misyonu, mevcut tüm dinleri arındırmak ve bir taneye birleştirmektir: İslam (Teslimiyet).   İslam bir isim DEĞİLDİR; kişinin İsa’yı, Meryem’i, Muhammed’i... Devam Et

Ek 03 - Kuran’ı Kolaylaştırdık [54:17]

  11:1 ayeti bize, Kuran’ın Mucizesinin, [1] onun fiziksel yapısının insanüstü matematiksel tasarımını ve [2] olağanüstü mükemmellikteki bir edebi eserin eş zamanlı yapısını içerdiğini haber verir.
  &nb... Devam Et

Ek 04 - ​​​​​​​Kuran Neden Arapça Vahyolundu?

  41:44’ten öğreniyoruz ki, anadilleri ne olursa olsun samimi imanlılar Kuran’a erişirler. Öte yandan, Arapça dil profesörü olsalar bile inkârcıların Kuran’a erişimlerine izin verilmemektedir (17:45, 18:57, 41:44 & 56:... Devam Et

Ek 05 - Cennet ve Cehennem

   Kuran boyunca Cennet ve Cehennem tarifleri alegoriktir. Ve Kuran bize, bu tür tanımlamaların genel bir konu içinde değil, bağımsız ifadeler olarak ortaya çıktığı her yerde bunu söyler. 2:24-26, 13:35 ve 47:15’e bakı... Devam Et

Ek 06 - Tanrı’nın Büyüklüğü

  39:67 Ayetinden öğreniyoruz ki, Tanrı’nın büyüklüğü insan kavrayışının çok ötesindedir—ayet, yedi evrenin hepsinin “Tanrı’nın eli içinde dürülmüş” olduğunu belirtir.     Kuran’ın müthiş ... Devam Et

Ek 07 - Biz Niçin Yaratıldık?

   Biz bu dünyadayız çünkü korkunç bir suç işledik ve kendimizi günahın bedelinden kurtarmak, suçumuzu kınamak ve Tanrı’nın krallığına tekrar katılmak için bu hayat bizim şansımızdır.   &... Devam Et

Ek 08 - Şefaat Efsanesi

  Günahlarımızın bağışlanması veya arzularımızın yerine getirilmesi için Tanrı’dan başka herhangi birinin bizim yararımıza şefaat edebileceğine inanmak, Tanrı’ya ortaklar oluşturmaktır. Bu putperestliktir. Kuran şu... Devam Et

Ek 09 - İbrahim: İslam’ın İlk Elçisi

  Yaygın efsanelerden biri, Muhammed’in İslam’ın kurucusu olduğudur. Yalnızca Tanrı’ya tam teslimiyet olan İslam, Âdem zamanından beri Tanrı tarafından tanınan tek din olmasına rağmen (3:19, 85), Kuran’da İbrahim’in... Devam Et

Ek 10 - Tanrı’nın Çoğul Kipi Kullanımı

  Üçlü birlik doktrininin yaygın olduğu İngilizce konuşulan dünyada, Tanrı’nın Kuran’daki çoğul kipi kullanımı bazı insanlarda merak uyandırmıştır. Kuran’ın kesinlikle hiçbir tavizin olmadığı baskın mesajı ş... Devam Et

Ek 11 - Diriliş Günü


Boruya üflenir, bunun üzerine Tanrı'nın kurtardıkları hariç göklerde ve yerde bulunan herkes baygın düşecektir. Sonra ona ikinci bir kez üflenecek, bunun üzerine onlar ayaklanacaklar. [39:68]   İnsanların ve cinlerin t... Devam Et

Ek 12 - Muhammed Peygamberin Rolü

  Peygamberin yegâne vazifesi Kuran’ı iletmekti, tüm Kuran’ı ve başka şeyi değil sadece Kuran'ı (3:20; 5:48-50, 5:92, 5:99; 6:19; 13:40; 16:35, 16:82; 24:54; 29:18; 42:48; 64:12).   Kuran’ı iletmek öylesine mühim ve ... Devam Et

Ek 13 - İslam’ın (Teslimiyet’in) İlk Direği: “La İlahe İlla Allah” (Tanrı’dan başka tanrı yok)

   3:18 ayeti, İslam’ın (Teslimiyet’in) İlk Direğini belirtmektedir: “Tanrı şahitlik eder ki, O’nun yanında başka bir tanrı yoktur, melekler ve ilim sahipleri de öyle şahitlik ederler.”    Bu en kritik ... Devam Et

Ek 14 - Kader

  Biz, Tanrı’ya iman etmekte yahut O’nu inkâr etmekte tamamen özgürüz. Bizim özgürce irade kullanmamız Tanrı’nın iradesidir (18:29, 25:57, 73:19, 74:37, 76:29, 78:39, 80:12).
  İlk günahımızı (Ek 7) işledikt... Devam Et

Ek 15 - Dini Görevler: Tanrı’dan Bir Armağan

İbrahim 14:40 ayetinde Tanrı’ya yalvardığında, zenginlik veya sağlık istemedi; uğruna yalvardığı armağan şuydu: “Lütfen Tanrım, beni iletişim dualarını (Namazı) yerine getirenlerden biri yap.” Tanrı’nın tayin et... Devam Et

Ek 16 - Beslenme Haramları

  Kuran, Kuran’da belirgin bir biçimde haram kılınmayan herhangi bir şeyi haram kılanlardan Tanrı’nın son derece hoşnutsuz olduğunu öğretir (16:112-116). Kuran’da belirgin bir biçimde bahsedilmeyen herhangi bir harama sarılm... Devam Et

Ek 17 - Ölüm

  Ölüm çoğu insan için büyük bir gizemdir. Kuran öğrencileri için öyle değil. Ölümün tıpkı uyumak gibi olduğunu öğreniyoruz; rüyalarla tamamlanan (6:60, 40:46). Ölüm ve diriliş arasındaki süre bir gecelik uyku gibi g... Devam Et

Ek 18 - Kuran: Kurtuluş İçin İhtiyacınız Olan Her Şey

  Kuran’ın sözleri 19:64’te konuşur ve derler ki, “Biz Rabbinin buyruklarına uygun olarak indik. O’na aittir geçmiş, şimdi ve gelecek. Senin Rabbin asla unutmaz.” Örneğin Tanrı bize nasıl uyunacağını söylemeyi unu... Devam Et

Ek 19 - Hadis & Sünnet: Şeytani Bidatler

Tanrı’dan ve O’nun vahiylerinden başka hangi Hadise sarılırlar?
    [45:6]Kuran, uydurulmuş bir Hadis değildir; …her şeyi detaylandırır.
   [12:111]Bazı insanlar başkalarını Tanrı’nın yolun... Devam Et

Ek 20 - Kuran: Başka Hiçbir Kitaba Benzemez

  Kuran, Tanrı’nın dünyaya Son Ahitidir ve O, onu en ufak bir bozulmadan korumaya söz vermiştir (15:9). Bu nedenle Kuran, onu koruyan ve ona hizmet eden görünmez kuvvetlerle çevrilidir (13:39, 41:42, 42:24).   Başka herh... Devam Et

Ek 21 - Şeytan: Düşmüş Melek

  Tanrı’nın krallığında, belirli yaratıklara görevlerini yerine getirmeleri için ihtiyaç duyulan güçler verilir. Şeytan, Tanrı-vergisi güçlerinin kendisini bağımsız bir tanrı olarak faaliyette bulunmaya yetkin kıldığı... Devam Et

Ek 22 - İsa

  Kuran bize şunu haber verir, İsa, tek görevi Tanrı’nın mesajını iletmek olan Tanrı’nın beşer bir elçisiydi; onun asla bir gücü yoktu ve o şu anda ölüdür (4:171, 5:75, 117). İsa’yı Tanrı veya Tanrı’nın Oğlu yah... Devam Et

Ek 23 - Vahyin Kronolojik Sırası


 Sıra    Sure  Sıra        SureSıra        Sure 1.........96 2.........68 3.........73 4.........74 ... Devam Et

Ek 24 - Tanrı'nın Sözü ile Oynamak

İnsanüstü matematiksel bir sistem, Kuran’ın her tarafına yayılır ve onun içindeki her bir öğeyi korumaya ve gerçekliğini kanıtlamaya hizmet eder.Peygamberin ölümünden on dokuz yıl sonra, bazı kâtipler, Medine’de vahyolunan s... Devam Et

Ek 25 - Dünyanın Sonu


(Tanrı) geleceği Bilendir; O, böylesi bir bilgiyi kimsenin açığa çıkarmasına izin vermez. Sadece seçtiği elçiler aracılığıyla gelecek ve geçmiş olayları vahyeder.              &nb... Devam Et

Ek 26 - İslam'ın Üç Elçisi

  Bu Ek şunlara yönelik Kuranî matematiksel delil sunar: [1] İbrahim, İslam’ın yani Teslimiyet’in ilk elçisiydi (22:78), [2] Muhammed kutsal yazıyı ileten elçiydi (47:2) ve [3] Reşad, dinin doğrulayıcı kanıtını ileten ar... Devam Et

Ek 27 - Senin Tanrın Kim?

  Çoğu insan, bu soruyu duyması üzerine çileden çıkar. “Ne demek ‘senin tanrın kim?’ ” diye sorarlar. “Benim tanrım göklerin ve yerin Yaratıcısıdır.” Ve bu insanların çoğu, tanrılarının göklerin ve yerin Yarat... Devam Et

Ek 28 - Muhammed Tanrı’nın Vahiylerini Kendi Eliyle Yazdı

  İlk vahiy “Oku” idi ve “Tanrı kalem yoluyla öğretir” (96:1-4) ifadesini içeriyordu ve ikinci vahiy “Kalem”di (68:1). Kalemin tek işlevi yazmaktır.   Kuran’dan sonraki ilk iki yüzyılın cahil Müslüman âlim... Devam Et

Ek 29 - Kayıp Besmele

  Kuran’daki her bir sure, Sure 9 istisnası ile birlikte Besmele olarak bilinen “En Lütufkâr, En Merhametli olan Tanrı’nın adıyla” ifadesi ile başlar. Besmele’nin Sure 9’daki bu göze çarpan yokluğu, 14 asırdan beri ... Devam Et

Ek 30 - Çok Eşlilik

  Çok eşlilik, 1400 yıl önce Kuran vahyedilene kadar bir yaşam tarzıydı. Dünya genç ve az nüfuslu iken çok eşlilik, nüfusu artırmanın ve Tanrı’nın planını gerçekleştirmesi için gerekli olan insanları getirmenin b... Devam Et

Ek 31 - Evrim: İlahi Kontrollü

Kuran’dan, evrimin ilahi olarak tasarlanmış bir gerçek olduğunu öğreniyoruz:  Hayat suda başladı: “Yaşayan her şeyi sudan başlattık.” (21:30, 24:45)   İnsanlar maymunların nesli... Devam Et

Ek 32 - Kritik Yaş 40

  Sorumluluk yaşı kaçtır? Eğer bir çocuk, Tanrı hakkında bir şey duymadan dahi 12 yaşında ölürse, bu çocuk Cennete mi gider yoksa Cehenneme mi? Ya çocuk 15 yaşındaysa veya 21 yahut 25? İnsanoğlu hangi yaşta inançlarından... Devam Et

Ek 33 - Tanrı Neden Şimdi Bir Elçi Gönderdi?

  3:81 ve Ek 2’de belirtildiği gibi, Tanrı tüm peygamberlerin ilettiği mesajları sağlamlaştırmak, arındırmak ve onları tek bir dinde—Teslimiyet’te—birleştirmek için bir elçi gönderdi. Aşağıdaki nedenlerden ötü... Devam Et

Ek 34 - Bekâret

Gerçek imanlıların oğullarına ve kızlarına, yaşamları boyunca mutluluklarının Tanrı’nın yasasını takip etmelerine ve iffetlerini korumalarına bağlı olduğu öğretilmelidir. Bu, kendilerini sadece eşleri için... Devam Et

Ek 35 - Uyuşturucu Maddeler & Alkol

  Yasa dışı uyuşturucular ve alkollü içkiler konusunda hiçbir şekilde taviz yoktur; onlar, “Şeytan’ın işi ve iğrençlikleri” olarak adlandırılmaktadır (5:90). 2:219 ve 5:90’da görüyoruz ki “sarhoş ediciler, kumar, ... Devam Et

Ek 36 - Büyük Bir Ulusun Bedeli

Kutsal yazı halkı (Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar) iman edip doğru bir hayatı sürdürürlerse, onların günahlarını sileceğiz ve onları saadet dolu Cennetin içine kabul edeceğiz. Eğer onlar Tevrat’ı, İnc... Devam Et

Ek 37 - Adalet Sistemi

  Bir hırsız sizden bin dolar çalsa ve onu hapse atsalar, siz ne elde edersiniz? Eğer bu hırsızın bir eşi ve çocukları varsa, onların suçu nedir? Niçin babalarından mahrum edilmeliler?   Kuran, bugünün dünyasında ya... Devam Et

Ek 38 - 19: Yaratıcının İmzası

  19 sayısının ortak payda olduğu, Tanrı’nın matematiksel olarak oluşturulmuş şekilde yarattığı tek şey kutsal metinler değildir. Galileo’nun sarf ettiği meşhur sözü gerçekten de derindir: “Matematik, Tanrı’nın ev... Devam Et