İlginizi Çeken Bir Konu Seçin

Biz Kimiz

Tanrı’nın tüm peygamberleri bu dünyaya geldi ve tüm kutsal yazılar iletildi. Aradan geçen yüzlerce yılda, peygamberlerin ilettiği kutsal yazılar ve mesajlar bidatlerle, geleneklerle ve sahte, putperest doktrinlerle bozuldu. Tanrı’nın peygamberleri tarafından iletilen tüm mesajların arındırılıp tek bir mesajda birleştirilmesinin ve bundan böyle Tanrı’nın kabul ettiği tek dinin “Teslimiyet” olduğunun duyurulmasının vakti geldi. “Teslimiyet,” Tanrı’nın mutlak otoritesinin farkına vardığımız ve tüm güce sahip olanın YALNIZCA Tanrı olduğuna; O’ndan bağımsız başka hiçbir varlığın herhangi bir güce sahip olmadığına dair sarsılmaz bir kanaate ulaştığımız dindir. Böyle bir farkındalığın doğal sonucu, yaşamlarımızı ve tapınmamızı mutlak bir şekilde YALNIZCA Tanrı’ya adamaktır. Bundan böyle, Tanrı’nın kabul ettiği tek bir din vardır: Teslimiyet. Tanrı’ya teslim olan ve tapınmasını YALNIZCA Tanrı’ya adayan herkes bir “Teslim Olan”dır. Bu nedenle, birisi Teslim Olan bir Yahudi, Teslim Olan bir Hristiyan, Teslim Olan bir Budist, Teslim Olan bir Hindu veya Teslim Olan bir Müslüman olabilir.

 

Bize Soru Sorun


info@teslimolan.org
Bize Sosyal Medyadanda Ulaşabilirsiniz...